ALLMÄNNA VILLKOR

ÄGARE

Utrustningen tillhör RAW Iconic Event AB. Hyresmannen får därför inte låna- eller hyra ut, sälja, pantsätta, överlåta eller medföra utrustningen utomlands. Överträdelse kommer omgående att polisanmälas.

AVBOKNING

Avbokning måste vara uthyraren tillhanda senast två veckor före hyresperiodens början. Sker avbokning senare än 14 dagar så debiteras hyresmannen 45% av hyran, gäller för ljud, ljus och dekorationsartiklar. För en mer detaljerad beskrivning av avbokningsvillkoren, se följande länk: Avbokningsvillkor

BETALNING

Hyresavgiften erlägges kontant eller bankgirobetalning i förskott mot faktura senast den avtalad hyresperiodens början. Betal- eller kreditkort kan ej användas. Företagskunder, föreningar betalar mot faktura med upp till 30 dagar!

SÄRSKILDA VILLKOR PRIVATPERSONER

Privat hyresman måste vara minst 18 år och kunna uppvisa ID-handlingar som körkort, ID-kort eller Pass. Om hyresman är yngre än 18 år måste förälder och/eller målsman följa med och skriva under avtalet.

AVHÄMTNING

RAW Iconic Event AB ansvarar för att uthyrd utrustning är funktionsduglig vid utlämnandet.

UPPKOPPLING AV LJUDANLÄGGNING

RAW Iconic Event AB ansvarar ej för fel eller skador på utrustningen eller person, förorsakade av felaktigheter i användningslokalens elsystem, felaktig av hyresmannen gjord installation eller anslutningen till såväl nätspänning som till annan utrustning som ej hyrts eller godkänts av RAW Iconic Event AB. Hyresmannen ansvarar för att utrustningen sköts på ett riktigt sätt.

ÅTERLÄMNING

Hyrd utrustning skall återlämnas i samma skick som vid utlämnandet. Utrustningen testas på plats vid återlämning av RAW Iconic Event AB under hyresmannens närvaro och skall fungera, och skall vara rengjorda från eventuell smuts, stearinfläckar, dryckesspill och liknande. Skadad eller saknad utrusning ersätts kontant. Skadade, saknade eller nedsmutsade tillbehör ersätts kontant. Om återlämnande av hyrd utrustning dröjer längre än hyresperiodens slut och det inte beror på RAW Iconic Event AB, debiteras dygnshyra för varje påbörjat dygn motsvarande det hyrespris som gäller vid hyran.

ANSVAR - STÖLD

Hyresmannen bär under hyresperioden fullt ansvar för hyrd utrustning. Skadad eller förlorad utrustning skall utan dröjsmål ersättas av hyresmannen, oavsett om vållande eller olycka föreligger. Det åläggs hyresmannen att hålla hyrd utrustning försäkrad till dess fulla värde under hyresperioden, samt att förvara den säkert både i lokalfest, bruk och när den inte används. Utrustningen får under inga omständigheter förvaras i fordon annat än under transport. Skulle trots dessa åtgärder förlust uppstå är hyresmannen skyldig att omgående göra polisanmälan samt underrätta RAW Iconic Event AB om det inträffade. Varuvärdet debiteras hyresmannen och skall betalas inom tio dagar. Organisationsnummer: 559418-2007 Innehar F-skatt | Moms registrerad Med vänlig hälsning RAW Iconic Event AB